VVE en KIJK

De Krobbedobbe is een VVE locatie. VVE staat voor Vroeg- (peuters) en Voorschoolse (kleuters) Educatie. We werken met een programma, Puk en Ko, dat gericht is op de ontwikkeling van het kind, en we doen dit aan de hand van thema’s.

We werken samen met de basisscholen en met het consultatiebureau. Als blijkt dat een kind wat extra tijd nodig heeft op de peuteropvang dan geeft het consultatiebureau hier een indicatie voor. De Gemeente Opsterland vergoedt deze extra tijd. Op opsterland.nl vindt u extra informatie.

Van alle kinderen houden we digitaal de ontwikkeling bij in de observatiemethode KIJK, en we nemen dit twee keer met de ouders door: wanneer het kind 3 jaar wordt, en vlak voordat hij/zij naar de basisschool gaat. Het dossier gaat dan, na toestemming van de ouders, mee naar de basisschool.

FB_IMG_1423215964588