Vierogenprincipe / Wet Gunning

Vanaf 1 juli 2013 is het vier-ogen principe verplicht in de kinderopvang. Dit houdt in dat er altijd twee volwassenen op de groep aanwezig zijn. Er is tenminste één beroepskracht en alle aanwezige volwassenen zijn in het bezit van een geldig VOG (verklaring omtrent gedrag). De ruimtes waar de kinderen verblijven zijn voorzien van ramen, en er is samenwerking met consultatiebureau en basisscholen.

FB_IMG_1426673361525