Praktische Informatie

Plaatsing en wennen

Kinderen kunnen worden aangemeld via deze website. Het aanmeldingsformulier vindt u onder contact. Ouders kunnen hierbij een voorkeur opgeven voor de dagdelen. Kinderen kunnen vanaf hun tweede verjaardag worden geplaatst en blijven tot ze naar de basisschool gaan.

Zodra er een plek is op de groep (van maximaal 8 kinderen) krijgen ouders bericht en maken we een afspraak voor een huisbezoek. We maken kennis, vullen het inschrijfformulier in en ondertekenen de plaatsingsovereenkomst. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag of gemeentetoeslag.

Vanzelfsprekend gaan we vertrouwelijk met informatie betreffende zowel ouders als kind om. We bewaren alle informatie op een afgesloten plek en vragen altijd toestemming bij eventueel inschakelen van andere instanties.

FB_IMG_1422347433254

Bij het wennen en afscheid nemen volgen we dat wat ouders en kind zelf plezierig vinden. Ook als het kind na verloop van tijd afscheid nemen lastig vindt, kunnen ouders en kind zelf beslissen wat het beste is in hun situatie. Wel adviseren we om het moment van afscheid zo kort mogelijk te laten zijn zodat het duidelijk is voor het kind.

We kunnen altijd, op verzoek, telefonisch contact hebben zodat ouders gerust zijn. Ouders mogen altijd bellen om te vragen hoe het gaat en worden door middel van foto’s via Facebook (in een besloten groep) op de hoogte gehouden.

Brengen en halen

De kinderen kunnen vanaf 8.30 worden gebracht en om 12.00 weer worden opgehaald. Bij het brengen kan de tas in de mand worden gelegd. Er is een koelkast voor meegebracht eten of drinken indien nodig.

Kinderen mogen dan vrij gaan spelen en vinden het vaak gezellig om samen eerst even een puzzeltje te maken, een spelletje te doen of een boekje te lezen, om vervolgens vader, moeder of oppas uit te zwaaien.

Als de kinderen worden opgehaald zijn ze bezig met klei, dit is de elke dag de afsluitende activiteit. De kinderen kunnen dan uit het lokaal worden opgehaald.

Tijdens zowel brengen en halen is er voor ouders en leidster gelegenheid om vragen te stellen of informatie door te geven.

In de map op de kast bij de kapstok staat informatie over de activiteiten, het thema, het verloop van de ochtend en over andere zaken die spelen in en rond De Krobbedobbe. Deze map is een logboek en iedereen mag er in bladeren.

Als uw kind door iemand anders wordt opgehaald dan geeft u dit even door.

Wat geeft u uw kind mee

De kinderen nemen zelf fruit en drinken mee. Er is een koelkast aanwezig. Kinderen die nog niet zindelijk zijn, nemen ook een pamper mee.

Op maandag-, dinsdag-, en woensdag-, en vrijdagmorgen gaan we naar het speellokaal.

FB_IMG_1428912829211

Ziekmelden

Als uw kind ziek is of anderszijds verhinderd dan geeft u dat telefonisch of per email door. Bij besmettelijke ziektes volgen wij het protocol van de GGD. Mocht het voorkomen dat er medicatie moet worden toegediend tijdens de uren op De Krobbedobbe dan moet hiervoor een formulier worden ondertekend.

Vakantiedagen

De Krobbedobbe volgt het vakantierooster van de basisscholen. Dit rooster wordt vermeld onder “kalender.”

Bijzondere activiteiten

Uiteraard vieren we de verjaardagen van de kinderen. We hebben een verjaardagsstoel, feestmuts en een houten taart met kaarsjes om uit te blazen. Voor de jarige is er een cadeautje, een kaart en een gouden strik. Wordt een kind vier jaar dan mag hij/zij een gouden handdruk zetten op onze vlag. Bij het afscheid hoort ook een speciaal afscheidsboekje. Het is gezellig om samen te genieten van een gezonde traktatie, en we vieren ook graag de geboorte van broertjes en zusjes.

De Krobbedobbe trekt er graag op uit. Zo lopen we regelmatig een blokje om aan het wandelkoord of bezoeken we bijvoorbeeld een boerderij of de bibliotheek in Ureterp.

In september gaan we samen met de kinderen en hun ouders/begeleiders naar het bos en in juni gaan we met z’n allen op de fiets naar de speeltuin van ’t Hout in Bakkeveen.

We besteden natuurlijk aandacht aan feesten als Sint Maarten en Sinterklaas, dan komt er een Piet met ons mee spelen, Kerstmis en Pasen. De laatste schooldag voor de zomervakantie vieren we met alle Krobbedobbekinderen en hun ouders.

Eenmaal per jaar is er de Byntwurkdei. Op deze dag zijn er activiteiten voor alle kinderen die ‘t Byntwurk bezoeken. Ook gaan we graag kijken als de kinderen van de basisscholen een voorstelling geven.

Globale indeling van de ochtend

De Krobbedobbe geeft kinderen volop de kans om te spelen, ontdekken, beleven en ontmoeten. Ze leren er te luisteren naar volwassenen en naar elkaar.We doen diverse activiteiten, passend in het thema, in kleine groepjes of met de gehele groep, en er is tijd voor vrij spel. Daarnaast zijn er ook individuele activiteiten met de leidster.

8.30 – 9.00      brengen, begroeten, vrijspelen, namen noemen, boekje voorlezen (gehele groep)

9.00 – 9.30      begeleid spel en knutselactiviteit in groepjes van vier. Deze groepjes wisselen halverwege.

9.30 – 10.00    vrij spelen

10.00 – 10.30  bewegingsspel in speellokaal (ma/di) of kringspel in eigen ruimte (gehele groep)

10.30 – 11.00  eten en drinken aan tafel, kringgesprek, liedjes, versjes, spelletjes, en voorlezen aansluitend bij thema (gehele groep)

11.00 – 11.30  buitenactiviteit of bij slecht weer vrij spel met individuele aandacht

11.30 – 12.00  opruimen, afsluitende activiteit, met klei spelen

12.00             kinderen worden opgehaald en uitgezwaaid

Gedurende de momenten van vrij spel is er altijd ruimte voor individuele aandacht. De dagelijkse activiteiten staan in het teken van het thema, en er zijn vaste liedjes en versjes bij begin en afsluiten van de kring.