Peuteropvang

Van peuterspeelzaal naar peuteropvang

De Krobbedobbe is al sinds 1992 gevestigd in Frieschepalen. We zijn begonnen als een zelfstandige peuterspeelzaal opgericht door ouders en destijds ondergebracht in dorpshuis De Dobber. De peuterspeelzalen van de Gemeente Opsterland werden vervolgens onderdeel van Stichting De Ploeg en daarna ging we verder onder Stichting Timpaan.

De Krobbedobbe verhuisde in 2001 naar De Jister en vond in 2011 een eigen plaats, samen met basisscholen De RehobothDe Skâns en dorpshuis De Dobber, in ’t Byntwurk.

In januari 2015 werd het peuterspeelzaalwerk omgebouwd tot peuteropvang. De subsidie veranderde hiermee: nu betalen ouders een uurtarief en kunnen dit voor een groot deel vergoed krijgen van de kinderopvangtoeslag. Ook hebben de groepen nu maximaal 8 kinderen en zijn de openingstijden verruimd. Deze verandering hield in dat Stichting Timpaan het exploiteren van de kleinere peuteropvangvestigingen in de Gemeente Opsterland niet langer financieel kon bolwerken. In goed overleg met Gemeente Opsterland, dorpsbelang, de oudercommissie en de beide basisscholen nam Ineke Geertsma, die al sinds de oprichting leidster is, op 1 september 2015 De Krobbedobbe over.