Ouders

Zoals eerder beschreven vinden we het contact met de ouders/verzorgers bijzonder waardevol en we onderhouden dit dan ook op verscheidene manieren.

We hebben een (online) nieuwsbrief en posten elke dag foto’s op Facebook in een besloten groep alleen toegankelijk voor ouders. Ouders geven hier schriftelijk toestemming voor en een ieder gaat zorgvuldig met deze informatie om. We respecteren de keus van ouders wanneer zij geen toestemming geven tot het maken of plaatsen van foto’s van hun kind.

FB_IMG_1429257877312

Iedere dag ligt er een map in de hal met daarin de beschrijving van de activiteiten en het nieuws van De Krobbedobbe. Er hangt een prikbord in de hal met algemene informatie.

Extra informatie delen we per e-mail met ouders. We informeren ze ook altijd over de thema’s waar we over werken. Meestal duren die een paar weken en vaak zijn ze gelinkt aan de tijd van het jaar.

Ouders mogen natuurlijk ook zelf mailen of bellen met vragen: ineke@dekrobbedobbe.nl of 06-15471347.

Voordat een kind De Krobbedobbe komt bezoeken komt de leidster op huisbezoek om kennis te maken. Ouders kunnen zo in hun vertrouwde omgeving vertellen over hun kind en vragen stellen over de peuteropvang. Dan worden het inschrijfformulier en de plaatsingsovereenkomst ingevuld en ondertekend.

Bij brengen en halen wisselen ouders en leidster informatie uit. Mocht ouder of leidster behoefte hebben aan een gesprek dan zal daar altijd tijd en ruimte voor worden gevonden.

Als het kind twee en een half is, drie wordt en vlak voordat het naar de basisschool gaat, vinden er gesprekken plaats over de ontwikkeling en het welbevinden. Hierbij wordt de KIJK registratiemethode gebruikt. Mocht het nodig zijn om andere instanties te raadplegen zal dat altijd in overleg, na toestemming en met medeweten van de ouders zijn.

Ouders worden gevraagd voor het schoonmaken of herstellen van materiaal. Het kan voorkomen dat ouders worden gevraagd om hun expertise te delen. Zo komt bijvoorbeeld de vader die bij de politie werkt eens langs in de politieauto, bezoeken we ouders met een boerderij, of komt een moeder die arts is eens langs om een “zieke” beer te behandelen.