Oudercommissie

De Krobbedobbe heeft een actieve oudercommissie. Deze vergadert minimaal zes keer per jaar en organiseert eenmaal per jaar een ouderavond. De oudercommissie vertegenwoordigt de ouders en de vijf leden worden gekozen op de ouderavond. Er is een reglement dat ten alle tijd kan worden ingezien.

Drie leden van deze oudercommissie vormen tevens het bestuur van de Stichting Vrienden van de Krobbedobbe. Deze stichting faciliteert de vrijwilligers die bij De Krobbedobbe aanwezig zijn. Eenmaal per jaar wordt er een voorjaarsmarkt georganiseerd ten bate van deze stichting.

De oudercommissie is te bereiken op oc@dekrobbedobbe.nl