Klachtenregeling

Voor klachten kunt u bij de leidster of oudercommissie terecht via de interne klachtenregeling. Deze ligt ter inzage op De Krobbedobbe. Het betreft geschillen tussen houder of medewerkers en ouder(s) over:

* een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens ouder(s) of kind(eren).

* De overeenkomst tussen houder en ouder(s).

* Geschillen tussen houder of oudercommissie over de toepassing van het wettelijk adviesrecht.

Als uw klachten naar uw idee niet naar behoren worden behandeld kunt u terecht bij de Geschillencommissie. U kunt hier ook rechtstreeks naartoe. De Krobbedobbe is aangesloten bij deze geschillencommissie.  Zie www.degeschillencommissie.nl.

Het openbaar jaarverslag van het voorgaande jaar ligt ter inzage op De Krobbedobbe.

De Krobbedobbe was het afgelopen jaar klachtenvrij.