Inspectie GGD

We hanteren een veiligheid- en gezondsheidsbeleid dat ieder jaar wordt herzien in samenspraak met de oudercommissie. Toezicht en handhaving gebeurt door de GGD. Dit beleid ligt ter inzage op De Krobbedobbe.

De GGD houdt ieder jaar controle en maakt hiervan een rapport. De inspectierapporten vindt u hier (LRKP). Ook is er controle door de brandweer, dit vindt plaats binnen ’t Byntwurk. Er is een calamiteitenplan van ‘t Byntwurk en ieder jaar wordt er een ontruimingsoefening gehouden en daarna geëvalueerd samen met de basisscholen.

De Krobbedobbe wordt dagelijks schoongemaakt volgens een vast schema. Ook wordt er gelet op persoonlijke hygiëne. Kinderen en volwassenen wassen hun handen na toiletgebruik, voor het eten en na het buitenspelen. Bij het verschonen worden er latex handschoenen gedragen en de handdoek op het verkleedkussen wordt elke keer vervangen. Iedere dag worden bad-, hand- en theedoeken gewassen. Voor het schoonmaken van neus en monden wordt wegwerpmateriaal gebruikt.

FB_IMG_1446625302946